İletişim: info@ordum.com - 0 537 609 57 26           
  Anasayfa                   Detaylı Arama

 

SÜRÜCÜ BELGESİ (EHLİYET) İLE İLGİLİ SIKÇA SORULANLAR2019-09-18 21:50:00

Sürücü Belgesi Sıkça Sorulan Sorular

GENEL KONULARA İLİŞKİN SORULAR VE YANITLARI

 

1- Sürücü Belgesi Randevusu Nasıl Alınır?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da randevu.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki sürücü belgesi Randevu Sisteminden randevu alınarak yapılmaktadır.

 

2- Sürücü Belgesi Başvurusu Nereye Yapılır?

Sürücü belgesi başvurusu, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine yapılır.,

 

3- Sürücü Belgesi Harç, Değerli Kağıt ve Vakıf Ücretleri Nasıl Öğrenebilirim?

https://randevu.nvi.gov.tr/pages/applicationprices web adresinde "Sürücü Belgesi Harç, Değerli Kağıt ve Vakıf Ücretleri" başlığından öğrenebilirsiniz.​

 

4) Neden Yeni Tip Sürücü Belgesi Almalıyım?

31.12.2020 tarihinde eski tip sürücü belgesi geçerlilik süresi sona ereceğinden yeni tip sürücü belgesi alınması gerekmektedir.

 

5- Yeni Tip Sürücü Belgesinin Özellikleri Nelerdir?

Polikarbon üzerine lazer baskılı olup, yeni tip sürücü belgesi polikarbon yapısı nedeni ile eski tip sürücü belgelerine göre daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

 

6- Yeni Tip Sürücü Belgesi Ne Zaman Verilmeye Başlandı?

01.01.2016 tarihi itibariyle yeni tip sürücü belgesi düzenlenmeye başlanmıştır.

 

7- Eski Tip Sürücü Belgesini Ne Zamana Kadar Değiştirmeliyim?

31.12.2020 tarihine kadar değiştirmeniz gerekmektedir.

 

8) Eski Tip Sürücü Belgesi İle Yeni Tip Sürücü Belgesi Arasındaki Fark Nedir?

​En az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları gerekir.

 

9- Sürücü Belgesinin Süresini Uzatabilir miyim?

Sürücü belgelerinde yeni bir sağlık raporu ibrazı ile sağlık raporunun tarihi esas alınarak süre uzatılabilir.

 

10- Sürücü Belgesinin Kişisel Güvenliği Nasıl Sağlanıyor?

Sürücü belgesi başvurularınızda alınan kişisel bilgileriniz güvenli elektronik ortamda saklanmaktadır.

 

11- Sürücü Belgesinde Bulunan Bilgilerime Benim Bilgim Dışında Erişilebilir mi?

Sürücü belgesine ait bilgiler yalnızca NVİGM MERNİS veri ambarında saklanmaktadır. Üçüncü kişiler tarafından ulaşılma imkânı bulunmamaktadır.


12- Yeni Tip Sürücü Belgesi ile Yurtdışında Araç Kullanabilecek miyim?

Yeni tip sürücü belgeleri ile Türk vatandaşları 6 ay süreyle Konvensiyona üye ülkeler dahilinde araç kullanabileceklerdir. 

 

13- Yeni Tip Sürücü Belgesinin Güvenlik Avantajları Nelerdir?

Yeni tip sürücü belgesinin içerdiği ek güvenlik katmanları ve polikarbon yapısı ile daha güvenlikli ve dayanıklıdır.

 

14- Kişisel Bilgilerimde Değişiklik Olduğunda Sürücü Belgemi Değiştirmeli miyim?

Ad, soyadı gibi kişisel bilgiler de değişiklik olması halinde değerli kâğıt ve vakıf payı bedelleri yatırılarak sürücü belgesi yenilenmelidir.
 

15- Sürücü Belgesi Bulduğumda Ne Yapmalıyım?

En yakın nüfus müdürlüğüne veya kolluk makamlarına teslim edilmelidir.

 

16- Ülkemizde Yeni Tip Uluslar Arası Sürücü Belgesi Standartlarına Ne Zaman Geçildi?

01.01.2016 tarihi itibari ile Ülkemizde uluslararası sürücü belgesi kullanımına geçilmiştir.r.

 

17- Parmak İzi Nerede Saklanılır ve Kullanılır?

Parmak izleriniz kimlik, pasaport ve sürücü belgesi başvurularında defalarca parmak izi vermemeniz için doğrulama amacıyla kullanılmaktadır. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre; “Merkezi veri tabanında tutulan biyometrik veriler kimlik doğrulama işlemleri dışında kullanılamaz.”

 

18- Şahıslardan Alınan Parmak İzleri Ne Şekilde ve Ne kadar Süre İle Saklanır?

Yetkili makamlar haricinde hiçbir kişi ve kurumlar ile paylaşılmaz. Arşivlenen parmak izlerinin saklama süreleri parmak izleri alındığı tarihten itibaren 80 yıl süre ile saklanır, kişinin ölümü halinde 10 yıl bekletildikten sonra imha edilir.

 

19- Sürücü Belgesi Başvuruları Her İlçeden Yapılabilecek mi?

 

Daha önce 596 emniyet müdürlüğüne sürücü belgesi başvurusu yapılırken, 02.04.2018 tarihinden itibaren başvuru merkezi sayısı 680 ilçe nüfus müdürlüğüne çıkarılmıştır. NVİGM internet sayfasında bulunan randevu bölümünde başvuru merkezleri görülebilecektir.

 

20- Sürücü Belgesi Neden Başvuru Yaptığım Nüfus Müdürlüğünde Düzenlenmiyor?

Kişisel bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla, sürücü belgeleri Genel Müdürlüğümüz kişiselleştirme merkezinde düzenlenmektedir.

 

21- İkamet Ettiğim İlçede Neden Sürücü Belgesi Başvuru Merkezi Bulunmamaktadır?

Başvuru merkezleri, ilçelerin nüfus sayıları ve yoğunlukları esas alınarak belirlenmiştir. Bütçe imkanları doğrultusunda altyapısı tamamlanan tüm ilçe merkezlerinde hizmet verilmesi hedeflenmektedir.

 

22- Sürücü Belgesi Başvurularında Randevu Saatinden Ne Kadar Önce Nüfus Müdürlüğünde Olmalıyım?

Vatandaşlarımızın NVİGM internet sayfasından randevu almaları ve randevu için kendilerine belirtilen günde randevu saatinden en az yarım saat önce müracaat merkezinde bulunmaları gerekmektedir.​

 

23- Randevu Saatini Geçirenlerin Başvuruları Alınacak mı?

Randevu saatini 30 dakikadan fazla geçirenlerin randevulu işlemlerin tamamlanmasından sonra süre kalması halinde başvuruları alınacaktır.
 

24- Sürücü Belgesinde Kullanılacak Fotoğraf Nasıl Olmalıdır?

Sürücü belgelerinde kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak biyometrik olması gereklidir.
Sürücü belgesi başvurusunda kişinin ibraz ettiği fotoğraf taranarak sisteme kaydedildikten sonra başvuru sahibine iade edilir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmez.

 

25- Sürücü Belgesi Sahibi Teslim Aldığından İtibaren Nelere Dikkat Etmeliyim?

Sürücü belgesi teslim aldığında sürücü belgesi kimlik bilgileri, sertifika ve diğer bilgilere ilişkin maddi hata bulunması hâlinde kartı iade etmekle, sürücü belgesi usulüne uygun kullanmak ve muhafaza etmekle yükümlüdür. 

 

26- Vekâletname İle Sürücü Belgesi Yapılabilir mi?

Sürücü belgesi müracaatları bizzat şahsın kendisi tarafından yapılır.

 

27- Kimlik Belgesi Olmadan Sürücü Belgesi Başvurusu Yapılabilir mi?

Kişinin kendini ispatı ve doğruluğu sorgulanabilen kimlik belgeleri ile başvuru yapmaları zorunludur.

 

28- Kayıp/Çalıntı İşlemlerinde Kart Ücreti Ödeyecek Miyim?

Sürücü Belgeleri ücretleri her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlendiğinden, kayıp veya çalıntı olsa bile değerli kâğıt ve vakıf payı bedeli ödeme zorunluluğu vardır.

 

29- Parmak İzini Neden Alıyorsunuz?

Polis Vazife ve Salahiyetler Kanununun 5’nci maddesinin (b) bendine göre; her çeşit silah ruhsatı, sürücü belgesi almak için başvuruda bulunanlardan bir defaya mahsus olmak üzere parmak izi alınmaktadır.

 

30- Otomatik ve Manuel Vitesli Araç Kullanmak İçin Ne Yapılabilir?

Sadece otomatik vitesli araç kullanmak üzere sürücü belgesi alanların, aynı sınıf manuel vitesli araç kullanmak üzere sürücü sertifikası getirmesi halinde, harç alınmaz. İndirimsiz değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı tam olarak alınır. Sürücü belgesi kısıt kodu (104) kaldırılarak yeni sürücü belgesi verilir.

 

31- Sürücü Belgeleri İçin Değerli Kâğıt Bedeli, Harç Bedeli ve Vakıf Payı Neye Göre Belirlenir/Nerelere Yatırılır?

 • Değerli kâğıt ve harç bedelleri Maliye Bakanlığı vezneleri, anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerine, 
 • Vakıf payı ise Türk Polis Teşkilatının protokol yaptığı bankalara yatırılır.
 • Sürücü belgelerinin bedeli dışında kalan hizmet ve malzemenin karşılığı olan ücretler (vakıf payı) İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunca birlikte tespit edilir.
 • Eski tip sürücü belgesi değiştirilmek üzere 31.12.2020 tarihine kadar yapılan başvurularda değerli kâğıt bedeli 13 TL, vakıf payı bedeli ise 2 TL olarak ödenir. Karayolları Trafik Yönetmeliği geçici 10 uncu maddesine göre “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir”.
 •  Kayıp/çalıntı, yıpranma gibi nedenlerle eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi işlemlerinde de 31.12.2020 tarihine kadar indirimli değerli kâğıt ve vakıf payı ödenir.

Kayıp/çalıntı, yıpranma gibi nedenlerle yeni tip sürücü belgelerinin yenilenmesi işlemlerinde değerli kâğıt ve harç bedelleri indirimsiz şekilde alınır.

 

32- Aday Sürücülük Nedir?

 •  01.01.2016 tarihinden sonra ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki (2) yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir.
 • Aday sürücü olarak kabul edilen kişiye verilen sürücü belgesinin üzerinde “aday sürücü” olduğuna dair herhangi bir ibare yer almayacaktır. Ancak sistemden aday sürücü olduğu görülecektir. 
 •  İki (2) yıllık aday sürücülük süresi sonunda sürücü belgesi yenilenmeyecektir.

Aday sürücülük belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı ve varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri kadar zamanın geçmiş olması zorunludur.

 

33- Hatalı Basılan Sürücü Belgeleri ve Bedel Tespiti Nedir?

 • Hatalı düzenlenen, sürücü belgelerinde hata oranına bakılmaksızın hatalı başvurunun onaylandığı nüfus müdürlüğünce sürücü belgesi sahibinin başvurusu üzerine sürücü belgesi başvurusu alınır ve bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilir.
 •  Genel Müdürlükçe kişiselleştirilen sürücü belgelerinin donanım, yazılım, baskı hatasından kaynaklanan ve kalite kontrolünde hatalı düzenlendiği tespit edilen sürücü belgeleri bedelsiz olarak tekrar düzenlenir.
 •  Hatanın personelden kaynaklandığının tespiti durumlarında, % 0,5 (binde beş) oranında bedelsiz değişim yapılır, bu oranın aşıldığı durumlarda ise belge bedeli ilgili personelden alınır.

Hatanın başvuru sahibinin ihmali veya beyan etmiş olduğu bilgi ve belgelerden kaynaklandığı durumlarda belge bedeli başvuru sahibinden tekrar alınır.

 

34- Yeni Tip Sürücü Belgelerinin Eski Tip Sürücü Belgelerinden Farkı Nelerdir?

 •  Ulusalarası nitelikte olması,
 •  Güvenlik unsurları uluslararası standartlara uygun olması,
 • Süreli olması,
 •  Sürücü sınıf sayısının 17 olması,

Yeni tip sürücü belgelerinde sınıfına göre sağlık raporu 5 yıl veya 10 yıl geçerli olup, süre bitiminde yenilenmesi gerekmektedir.

 

BAŞVURU İLE İLGİLİ SORULAR VE YANITLARI

 

1- Başka İl Ya da İlçelerden Alınan Sertifikalar Her Yerde Sürücü Belgesine Dönüştürülebilir Mi?

Sürücü belgesi başvuruları sürücü sertifikasının alındığı yere bakılmaksızın yetkilendirilen herhangi bir nüfus müdürlüğüne şahsen başvuru yapılarak alınır.
 

2- Başvuru Yaptığım Sürücü Belgemin Hangi Aşamada Olduğunu Nasıl Öğrenebilirim?

Alo199 Çağrı Merkezinden öğrenebilir, takip edebilirsiniz.

 

3- Başvuru Esnasında Yapacağım  İşlemler Nelerdir?

Başvuru esnasında ilçe nüfus müdürlüğü personeli gerekli yönlendirmeleri yapar. Başvuru sırasında nüfus müdürlüklerinde kimlik ve adres bilgileri kontrol edilerek, gerekirse güncellemeler gerçekleştirilir.
Sistemden oluşturulan başvuru formuna İmza ve fotoğraf alınır, fotoğrafı taranır ve parmak izi verileri alınarak başvuru formunun çıktısı ilgiliye onaylatıldıktan sonra veri tabanına kaydedilerek başvuru işlemi tamamlanır.

 

4- Sürücü Belgesi Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Kimlik Belgesi
 • Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
 • Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
 • Sürücü Sağlık Raporu
 • Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
 • 1 adet biyometrik fotoğraf
 • Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
 • Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

5- Sürücü Belgesine Yeni Bir Sınıf Ekleme İşlemlerinde İstenilen Belgeler Nelerdir?

 •  Kimlik belgesi
 • Sürücü sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
 • Öğrenim belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
 • Kayıp/Çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
 • Sürücü sağlık raporu
 • Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
 • 1 adet biyometrik fotoğraf
 • Kan gurubunu belirtir belge veya yazılı beyan 
 • Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

6- Sürücü Belgesinin Kayıp/Çalıntı, Yıpranma, Kimlik Bilgilerinde Değişiklik vb. Nedenlerle Yenilenmesi İşleminde İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Kimlik belgesi
 • Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
 • Sürücü sağlık raporu
 • Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı 
 • 1 adet biyometrik fotoğraf
 • Kan gurubunu belirtir belge veya yazılı beyan
 • Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

7- Dış Ülkelerden Alınan Sürücü Belgesi Değiştirme İşlemlerinde İstenilen  Belgeler Nelerdir?

 •  Yabancı sürücü belgesinin aslı ve renkli fotokopisi
 •  Noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi 
 •  Kimlik belgesi 
 •  Sürücü sağlık raporu 
 • Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
 • 1 adet biyometrik fotoğraf
 • Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
 • Öğrenim belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
 • Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

8- Sürücü Belgesi Almak İçin Yaş Şartları Nelerdir?

1) M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 16,
2) A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18,
3) A sınıfı sürücü belgesi alacakların 20, gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21,
4) C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların 21,
5) D, DE sınıfı sürücü belgesi alacakların 24 yaşını bitirmiş olmaları gerekmektedir.

 

9- Sürücü Belgesi Almak İçin  Deneyim Şartlar Nelerdir?

 1.  A sınıfı sürücü belgesi alacakların en az iki yıllık A2 sınıfı,
 2. 2C1, C, D1 ve D sınıfı sürücü belgesi alacakların en az B sınıfı,
 3. BE sınıfı sürücü belgesi alacakların B sınıfı,
 4. CE sınıfı sürücü belgesi alacakların C sınıfı,
 5. C1E sınıfı sürücü belgesi alacakların C1 sınıfı,
 6. DE sınıfı sürücü belgesi alacakların D sınıfı,
 7. D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların D1 sınıfı,                                                                                                                                                               Sürücü belgesine sahip olmaları,
 8. A sınıfı sürücü belgesi alacak 24 yaşını doldurmuş adaylarda birinci fıkranın (c) bendinin birinci alt bendinde öngörülen deneyim şartı aranmaz. 

10- Sürücü Belgesi Almak İçin  Öğrenim durumu Şartları Nelerdir?

En az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları gerekir.

 

11- Sürücü Belgesi Almak İçin Sağlık Şartları Nelerdir?

26.9.2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

 

12- Sürücü Belgesi Sağlık Raporlarını Nereden Alabilirim?

Sürücü Olur Sağlık Raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından alınabilir.

 

13- Sürücü Belgesi Almak İçin Sertifika Gerekli midir?

Sürücü sınavlarını başararak, motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almış olmaları gerekir.

 

14- Sürücü Belgesi Almak İçin Adli Sicil Kaydı Şartları Nelerdir?

26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21.03.2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10.07.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 inci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması gerekmektedir.

 

15- Monoküler Nedir?

Monoküler tek gözü gören ya da tek gözü olmayan kişiler için kullanılmaktadır. “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmeğe” göre monoküler kişiler de sürücü belgesi alabilir. 

 

16- Monoküler Kişiler Hangi Sınıf Sürücü Belgesi Alabilir?

Bu kişiler birinci grup olarak tanımlanan sürücü belgelerini alabilir. Bu sürücü sınıfları, M, A1, A2, A, B1, B, BE ve F sürücü belgeleridir. Dolayısı ile bu kişiler, M, A1, A2, A ve B1 sürücü belgelerinin kullanabileceği motosiklet grubu araçlar ile otomobil, kamyonet ve traktör kullanabilir. 

 

17- Monoküler Sürücü Sahipleri Hangi Araçları Kullanamaz?

Birinci gurubun dışında kalan, C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE sınıfı sürücü belgeleri resmi ya da ticari araçları kullanamaz. 
Monoküler sürücü belgesinde monoküler sürücü olduğuna dair kod bulunur. Herhangi bir trafik kontrolünde bu kişilerin kurallara uyup uymadıkları denetlenir. 
Monoküler sürücü belgesi sahiplerinin kullandıkları araçların içinde sağında ve solunda olmak üzere en az 3 adet ayna bulunur.

 

18- Monoküler Sürücü Sağlık Raporu Kaç Yılda Bir Yenilenir?

Bu sınıfa sahip sürücülerin her yıl sağlık raporu yenilemesi zorunludur. 

 

19- Monoküler Sürücü İle Normal Sürücü Arasındaki Farklar Nelerdir?

Her iki sürücü belgesi almak için hiçbir fark yoktur. Her iki adayda aynı sınavlara girmektedir. Ancak sürücü belgesi alındıktan sonra farklar başlar. 
Öncelikle monoküler sürücü belgesi sahibinin kullandığı araçta monoküler olduğunu belirten ibare yer alır. 
Monoküler sürücülerin gece araç kullanamayacaklarına dair hüküm iptal edilmiştir.

 

"SÜRÜCÜ BELGESİ YERİNE GEÇEN GEÇİCİ BELGE” LERE İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

 

1- ‘‘Sürücü Belgesi Yerine Geçen Geçici Belge’’ Hangi Hallerde Tekrar Düzenlenir?

​“Sürücü Belgesi Yerine Geçen Geçici Belge’’ başvurusunda başvuru nedenine bakılmaksızın talep edilmesi halinde herhangi bir nüfus müdürlüğünce yeni sürücü belgesi teslim alınıncaya kadar geçici sürücü belgesi düzenlenir. Ancak sürücü belgesinin alınması durumunda geçici sürücü belgesi geçersiz hale gelmektedir.

 

SÜRÜCÜ BELGELERİ GEÇERLİLİK SÜRELERİ

 

1- Geçerlilik Süresi Dolmadan Sürücü Belgesi Değiştirilir mi?

Geçerlilik süresi dolmadan sürücü belgesi düzenlenmesi ancak kayıp/çalıntı, üzerinde yer alan kimlik bilgilerden herhangi birinin değişmesi, kart üzerinde tahrifat, kırılma ya da sertifika bilgilerinde ekleme/çıkarma sonucu ya da kullanılmasına engel teşkil edecek bir zafiyetin tespit edilmesi gibi haklı bir nedenle sürücü belgesi değiştirilmesi mümkündür. 

 

2- Sürücü Belgeleri Geçerlilik Süreleri Kaç Yıldır?

 • C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D ve DE sınıfı sürücü belgeleri 5 yıl, 
 • M, A1,A2,A,B1,B,BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl geçerlidir. Sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren sürücü belgeleri geçersiz sayılır.

SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALINMA VE İPTAL İLE İLGİLİ SORULAR

 

1- Sürücü Belgelerinin İptal Edilme, Geri Alınma Nedenleri Nelerdir?

Sürücü Belgeleri;

a)      İptal

b)      Geri Alınma

c)      Geçici İptaller

a)      Sürücü Belgelerinin İptali;

     Sağlık şartları (iki gözü kaybetme, Felç olma vb.)

b)  Geri Alınma ;

 1. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 41 inci maddesinin (e) bendinde; "26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21.3.2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması gerekir" olarak belirlenmiştir.
 • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 41/e maddesinde belirtilen ve adli sicil kaydında görünen suçları işleyen kişilerin geri alınan sürücü belgelerinin iadesi veya ilk defa sürücü belgesi almak üzere başvuruda bulunanların, 5352 saydı Adli Sicil Kanunu'nun 13/A maddesi gereğince ilgili mahkemeden alınacak "yasaklanmış hakların iadesine" dair bir karar bulunması halinde başvurular kabul edilir.
 •  2918 sayılı Kanunun 6. maddesinde sayılan görevlerin ve trafik  tescil  kuruluşların yetkilendirildiği haller hariç olmak üzere, sürücü belgelerinin geri  alınmasına ve iptaline Sulh Ceza Mahkemeleri karar verir.

c) Geçici olarak iptallerde ise; Trafik Denetleme Birimlerince yapılan iptaller. (100 ceza puanının dolması, kırmızı ışık ihlali vb.)

 

2- Gerçeğe Aykırı Beyanlar Hakkında Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Sürücü belgesi başvurularında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanlar hakkında ilgili nüfus müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

SÜRÜCÜ BELGESİ TESLİMATI İLE İLGİLİ SORULAR

 

1- Sürücü Belgesi Bana Nasıl Ulaştırılacak?

Başvurular alındıktan sonra değerlendirilir ve herhangi bir sorun bulunmaması durumunda sürücü belgesi hazırlanarak, başvuru esnasında belirtilen adres ve kişiye/kişilere PTT güvenli taşıma hizmetiyle teslim edilir. 

 

2- Sürücü Belgemi Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden Alabilir miyim?

Sürücü Belgeleri Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek bir dağıtım noktasından elden teslim alınacaktır.
 

3- Sürücü Belgesi Sırasında Teslim Alacak Kişi Belirtmedim. Benim Dışımda Vekaletname Verdiğim Kişi Sürücü Belgemi Teslim Alabilir mi?

Vekâletname içeriğinde sürücü belgesi almaya dair yetki verildi ise teslim alabilir.
 

4- Düzenlenen Sürücü Belgesinin Gönderimi ile İlgili Her Hangi Bir Ücret Ödemem Gerekir mi?

PTT tarafından adrese gönderilen sürücü belgeleri için her hangi bir ücret ödemeniz gerekmemektedir.
 

5- Evde Bulunmadığımdan Sürücü Belgemi PTT Nüfus Müdürlüğüne Geri İade Edildiğini Söyledi Ne Yapmalıyım?

Başvuru esnasında belirttiğiniz ve posta görevlisince iade edilecek başvuru merkezine müracaat etmeniz halinde sürücü belgenizi alabilirsiniz.
 

6- Posta İadesi Sebebiyle Başvuru Merkezinde Bulunan Sürücü Belgemin,  Tesliminde Belirttiğim Kişi Dışında Başka Biri Alabilir mi?

Başvuru merkezine iade edilmiş sürücü belgeleri ancak şahsınıza veya bu konuya dair vekil tayin ettiğiniz kişiye teslim edilir.
 

7- Sürücü Belgesi Dağıtım Esnasında Kaybolursa Bu durumda Nasıl Haberdar Olurum?

Posta görevlisinin bildirimi üzerine kişi kayıtları esas alınarak yeniden sürücü belgesi düzenlenir.
 

DIŞ ÜLKELERDEN ALINAN SÜRÜCÜ BELGESİ İLE İLGİLİ SORULAR

 

1- Yurtdışından Aldığım Sürücü Belgesi Türkiye’de Geçerli Midir?

01.01.2016 tarihinden itibaren yurtdışından alınan sürücü belgesiyle Ülkemizde Türk vatandaşları 1 yıl, yabancılar 6 ay süreyle araç kullanabilmektedirler. Bu sürenin sonunda Ülkemiz sürücü belgesinin alınması gerekmektedir.

 

2- Türkiye’den Aldığım Sürücü Belgesi Yurtdışında Da Geçerli Midir?

01.01.2016 tarihinden itibaren düzenlenmeye başlayan yeni tip sürücü belgesiyle Karayolu Trafiği Konvansiyonuna üye olan 84 ülkede araç kullanılabilmektedir. Türk sürücü belgesiyle araç kullanım süresi bulunulan ülke mevzuatına göre farklılık göstermektedir.
Karayolu Trafiği Konvansiyonuna üye olmayan ülkelerde araç kullanılabilmesi için Türkiye Ülkeler Turing ve Otomobilciler Kurumu tarafından verilen "Uluslararası Sürücü Belgesi" alınması gerekmektedir. 
(Mareşal Fevzi Çakmak cad.No:31 Beşevler/Ankara Tel: 0312 213 97 61- 0312 222 87 23)

 

3- Sürücü Belgeleri İle İlgili Ayrıntılı Bilgiyi Nereden Alabilirim?

www.nvi.gov.tr internet sitesini ziyaret edebilir, burada www.nvi.gov.tr/hakkimizda/projeler/surucu-belge/surucu-belgesi-sss kısmında sorulara yanıt bulabilirsiniz.
Ayrıca 7 gün 24 saat Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Alo199 çağrı merkeziden telefonla hizmet alabilirsiniz.

 

4- Diplomatik Görevlilerin Sürücü Belgesi Başvurularında Harç, Değerli Kağıt ve Vakıf Payı Bedeli Alınmakta mıdır?

Diplomatik görevlilerin görev belgesini ibraz etmesi halinde harç bedeli alınmaz, değerli kâğıt ve vakıf payı bedeli alınır.
 

5- Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Sürücü Belgesi Müracaatında Konsolosluklara Başvuru Yapabilir mi?

Yurtdışı temsilciliklerimizde sürücü belgeleri işlemleri için henüz altyapı hazır olmadığından başvuru alınmamaktadır. 
 

6- Mavi Kart Sahibi Vatandaşlar Ticari Araç Kullanabilir Mi?

Dış Ülkelerde Yaşayan Mavi Kart sahibi vatandaşlar sahip oldukları sürücü belgeleri ile ülkemiz sürücü belgesine dönüştürmeleri sonucu ticari araç kullanabilirler.
 

7- Dış Ülkelerden Alınan Sürücü Belgesi Konvensiyona Üye Hangi Ülkelerle Değişimi Yapılır? (Tebdil)

KARAYOLU TRAFİĞİ KONVANSİYONUNA TARAF ÜLKELER

 

 
 Sıra No
 
Katılan Ülke
 
İmza Tarihi
Kabul Etme ( ),
Katılma (a),
Tanıma (d)
 
Ülke Rumuzu
1 Almanya 8 Kasım 1968 3 Ağustos 1978 DE
2 Arnavutluk 29 Haziran 2000 a AL
3 Avusturya 8 Kasım 1968 11 Ağustos 1981 AU
4 Azerbaycan 3 Temmuz 2002 a AZ
5 Bahamalar 14 Mayıs 1991 a BS
6 Bahreyn 4 Mayıs 1973 a BRN
7 Belçika 8 Kasım 1968 16 Kasım 1988 BE
8 Beyaz Rusya(Belarus) 8 Kasım 1968 18 Haziran 1974 BY
9 Birleşik Arap Emirlikleri 10 Ocak 2007 a AE
10 Bosna-Hersek 1 Eylül 1993 d BA
11 Brezilya 8 Kasım 1968 29 Ekim 1980 BR
12 Bulgaristan 8 Kasım 1968 28 Aralık 1978 BG
13 Çek Cumhuriyeti 2 Haziran 1993 d CZ
14 Danimarka 8 Kasım 1968 3 Kasım 1986 DK
15 Demokratik Kongo Cumhuriyeti 25 Temmuz 1977 a CD
16 Ekvator 8 Kasım 1968 EC
17 Endonezya 8 Kasım 1968 ID
18 Ermenistan 8 Şubat 2005 a ARM
19 Estonya 24 Ağustos 1992 a EE
20 Fas 29 Aralık 1982 a MA
21 Fildişi Sahilleri 24 Temmuz 1985 a CI
22 Filipinler 8 Kasım 1968 27 Aralık 1973 PH
23 Finlandiya 16 Aralık 1969 1 Nisan 1985 FI
24 Fransa 8 Kasım 1968 9 Aralık 1971 F
25 Gana 22 Ağustos 1969 GH
26 Guyana 31 Ocak 1973 a GY
27 Güney Afrika 1 Kasım 1977 a ZA
28 Güney Kore 29 Aralık 1969 KR
29 Gürcistan 23 Temmuz 1993 a GE
30 Hırvatistan 23 Kasım 1992 d HR
31 Hollanda 8 Kasım 2007 a NL
32 İngiltere 8 Kasım 1968 GB
33 İran İslam Cumhuriyeti 8 Kasım 1968 21 Mayıs 1976 IR
34 İspanya 8 Kasım 1968 ES
35 İsrail 8 Kasım 1968 11 Mayıs 1971 IL
36 İsveç 8 Kasım 1968 25 Temmuz 1985 SE
37 İsviçre 8 Kasım 1968 11 Aralık 1991 CH
38 İtalya 8 Kasım 1968 2 Ekim 1996 IT
39 Karadağ 23 Ekim 2006 d ME
40 Katar 6 Mar 2013 a Q
41 Kazakistan   4 Nisan 1994 a KZ
42 Kenya 9 Eylül 2009 a EAK
43 Kırgızistan 30 Ağustos 2006 a KG
44 Kostarika 8 Kasım 1968 CR
45 Kuveyt 14 Mart 1980 a KW
46 Küba 30 Eylül 1977 a CU
47 Letonya 19 Ekim 1992 a LV
48 Liberya 16 Eylül 2005 a LR
49 Litvanya 20 Kasım 1991 a LT
50 Lüksemburg 8 Kasım 1968 25 Kasım 1975 LU
51 Macaristan 8 Kasım 1968 16 Mart 1976 HU
52 Makedonya 18 Ağustos 1993 d MK
53 Meksika 8 Kasım 1968 MX
54 Moğolistan 19 Aralık 1997 a MN
55 Moldova 26 Mayıs 1993 a MD
56 Monako 6 Haziran 1978 a MC
57 Nijer 11 Temmuz 1975 a NE
58 Norveç 23 Aralık 1969 1 Nisan 1985 NO
59 Orta Afrika Cumhuriyeti 3 Şubat 1988 a CF
60 Özbekistan 17 Ocak 1995 a UZ
61 Pakistan 19 Mar 1986 a PK
62 Peru 6 Ekim 2006 a PE
63 Polonya 8 Kasım 1968 23 Ağustos 1984 PL
64 Portekiz 8 Kasım 1968 30 Eylül 2010 PT
65 Romanya 8 Kasım 1968 9 Aralık 1980 RO
66 Rusya 8 Kasım 1968 7 Haziran 1974 RUS
67 San Marino 8 Kasım 1968 20 Temmuz 1970 SM
68 Senegal 16 Ağustos 1972 a SN
69 Seyşeller 11 Nisan 1977 a SC
70 Sırbistan 12 Mar 2001 d RS
71 Slovakya 1 Şubat 1993 d SK
72 Slovenya 6 Temmuz 1992 d SLO
73 Şili 8 Kasım 1968 CL
74 Tacikistan 9 Mar 1994 a TJ
75 Tayland 8 Kasım 1968 TH
76 Tunus 5 Ocak 2004 a TN
77 Türkiye 22 Ocak 2013 a TR
78 Türkmenistan 14 Haziran 1993 a TM
79 Ukrayna 8 Kasım 1968 12 Temmuz 1974 UA
80 Uruguay 8 Nisan 1981 a ROU
81 Vatikan 8 Kasım 1968 VA
82 Venezuela 8 Kasım 1968 VE
83 Yunanistan 18 Aralık 1986 a GR
84 Zimbabve   31 Temmuz 1981 a ZW